لوله پلی اتیلن گازی

امروزه استفاده از لوله واتصالات پلی اتیلن در صنعت گاز امری متداول و ضروری میباشد.مشخصات فیزیکی وشیمیای پلی اتیلن از یک طرف و گسترش روز افزون شبکه گاز رسانی در ایران استفاده از پلی اتیلن را به یک محصول کلیدی واجتناب ناپذیر تبدیل کرده است. افزایش کاربرد پلیمرها در صنایع مختلف با سرعت چشم گیری در حال افزایش بوده و پلاستیک ها جایگزین ارزان ومناسبی برای فلزات و مواد کانی میباشد.
لوله ها تکجداره پلی اتیلن گاز رسانی با نوار زرد رنگ بر اساس استاندارد IN-1555 Dوبا تاییده اداره گاز تولیدو به خریداران عزیز عرضه میگردد. تحقیقات نشان میدهد که در اکثر کشور های جهان لوله های پلی اتیلن به طور روز افزون در شبکه های گاز رسانی مورد استفاده قرار میگیرد و کشور ما ایران با توجه به در اختیار داشتن منابع عظیم گاز از این قاعده مستثنی نیست.